Контактные данные 
Буковель, ул. Тернопольська, 7 Б. Бронирование: +38 (063) 425 99 00 | +38 (067) 350 73 87 terkonbukovel@gmail.com viber +38 (067) 350 73 87

Публічна оферта про укладання договору на надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) у відпочинковому комплексі «ТерконТУР»

І. Загальні положення

Відпочинковий комплекс «ТерконТУР», який діє на підставі свідоцтва серія ВО3 № 827078 від 03 лютого 2010р.  (далі іменований – «Надавач послуг з розміщення»), публікує дану оферту (пропозицію) про укладення договору на надання послуг з тимчасового розміщення в відпочинковому  комплексі  «ТерконТУР», умови якого наведені нижче (далі – «Договір») на адресу фізичних осіб (у разі прийняття цієї пропозиції   іменованих далі – «Користувач послуг з розміщення», а разом іменовані «Сторони»).

Згідно з ч. 1 ст. 640 ЦК України договір є укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію  укласти договір та відповіді про прийняття цієї пропозиції.

У відповідності до ч. 1 ст. 641 ЦК України пропозицію укласти договір (оферту) може зробити кожна із сторін майбутнього договору. Пропозиція укласти договір має містити істотні умови договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов’язаною у разі її прийняття.

Частиною 1 ст. 642 ЦК України визначено, що відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття (акцепт) повинна бути повною і безумовною.

Моментом повного і беззастережного прийняття пропозиції Надавача послуг укласти Договір (тобто акцептом оферти), відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 438 ЦК України, вважається передплата послуг Надавача послуг з розміщення (оплата Користувачем послуг з розміщення  проживання на умовах, зазначених у Договорі).

Договір, укладений за допомогою акцепту оферти, регламентується нормами цивільного законодавства про договір приєднання (стаття 634 ЦК України) – оскільки його умови визначені Надавачем послуг з розміщення у публічній оферті і можуть бути прийняті будь-якою особою не інакше як шляхом приєднання до запропонованого Договору в цілому.

Дана оферта розміщена в Службі прийому і розміщення відпочинкового комплексу «ТерконТУР», (приміщення адміністратора) за адресою: вул. Тернопільська, 7-Б, с. Поляниця, Яремчанського р-н, Івано-Франківська обл., Україна, (територія гірськолижного курорту Буковель), а також за електронною адресою: www.tktur.com.ua

Відпочинковий комплекс «ТерконТУР» призначений для тимчасового розміщення (проживання) гостей на строк, узгоджений з адміністратором готелю.

Режим роботи відпочинкового комплексу  «ТерконТУР», – цілодобовий.

ІІ. Основні поняття

Відпочинковий комплекс «ТерконТУР», – комплекс з житлових будинків, розташований за адресою: вул. Тернопільська, 7-Б, с. Поляниця, Яремчанського р-н, Івано-Франківська обл., Україна, (територія гірськолижного курорту Буковель)

Номер – житлове приміщення відпочинкового комплексу «ТерконТУР», з окремим входом, призначене для проживання, узгодженої зі службою прийому і розміщення, або службою бронювання, кількості гостей, яке має умовно позначений порядковий номер.

Гість (споживач) – громадянин, який має намір замовити або такий, хто замовляє і використовує послуги відпочинкового комплексу «ТерконТУР»,. Після акцепту даної публічної оферти гість набуває статусу користувача послуг з розміщення та сторони за даним договором.

Послуги відпочинкового комплексу «ТерконТУР», – послуги з тимчасового розміщення (проживання) гостей, побутові послуги (прибирання) та інші послуги, що їх надає відпочинковий комплекс «ТерконТУР»,  вартість яких включено у вартість проживання.

Служба прийому і розміщення – це служба, розташована на першому поверсі відпочинкового комплексу «ТерконТУР», в приміщенні адміністратора, яка займається прийомом, реєстрацією і розселенням гостей.

Служба бронювання – служба, розташована на першому поверсі відпочинкового комплексу «ТерконТУР», в приміщенні адміністратора, яка займається бронюванням номерів в відпочинкового комплексу  «ТерконТУР»,.

Відвідувачі – це особи, які не проживають в відпочинковому комплексі «ТерконТУР», але які за згодою адміністратора готелю мають право перебувати на території відпочинкового комплексу «ТерконТУР» в період з 10:00 до 21:00 годин,але не більше як дві години поспіль.

ІІІ. Порядок і умови акцепту та бронювання

Надавач послуг з розміщення вправі заключати договір про надання послуг з тимчасового розміщення шляхом складання документа, підписаного в двосторонньому порядку, або шляхом прийняття службою бронювання або службою прийому і розміщення заявки на бронювання номерів, в тому числі засобами поштового, телефонного та електронного зв’язку, включаючи сайт www.tktur.com.ua Договір про надання послуг з тимчасового розміщення в відпочинковому комплексі «ТерконТУР» вважається укладеним, а дана публічна оферта акцептованою, з моменту підписання його сторонами або після вчинення гостем однієї з наступних дій:

– сплати послуг з тимчасового проживання через службу прийому і розміщення або службу бронювання готівкою, або банківським переводом на підставі оголошених (наданих) згаданими службами рахунків;

– залишення багажу (валіз, дорожніх сумок), особистих речей, документів в номері відпочинковому комплексі «ТерконТУР» більш як на одну годину.

Інформація про ціни послуг з тимчасового розміщення та перелік зручностей в номерах відпочинковому комплексі «ТерконТУР» гість вправі отримати на сайті www.tktur.com.ua

відпочинковому комплексі «ТерконТУР» вправі застосовувати вільні ціни та систему знижок на послуги з тимчасового розміщення, які надаються гостю.

Вартість проживання встановлюється надавачом послуг з розміщення на підставі попередньо узгодженого через службу бронювання або службу прийому і розміщення  з користувачем послуг з розміщення строку їх надання.

Бронювання номеру в відпочинковому комплексі «ТерконТУР» можливе за одним з двох варіантів: гарантованим і негарантованим бронюванням.

Гарантоване бронювання – здійснюється за попереднім запитом гостя і внесенню ним 100% передплати вартості послуги з тимчасового розміщення (проживання) в відпочинковому комплексі «ТерконТУР» за весь узгоджений зі службою бронювання період або за 100% передплати вартості послуги з тимчасового розміщення (проживання) за першу добу проживання з подальшою оплатою неоплаченої вартості послуги з тимчасового розміщення в перший день проживання. Внесення 100% передплати вартості послуги з тимчасового розміщення (проживання) за першу добу проживання, гарантує гостю наявність узгодженого зі службою бронювання номеру з 14:00 год. відповідної дати початку надання послуги з тимчасового розміщення (день заїзду). У випадку, якщо гість при гарантованому бронюванні не використав послугу з проживання в узгоджений день заїзду, прибув на територію відпочинкового комплексу «ТерконТУР» пізніше 14:00 год. і не анулював письмово (засобами поштового зв’язку) не пізніше, як за 72 години до дня заїзду, плата за день заїзду не повертається у зв’язку з фактичним простоєм номера.

Негарантоване бронювання – здійснюється за попереднім запитом гостя до служби бронювання без попередньої оплати за послугу з тимчасового розміщення. Служба бронювання або служба прийому і розміщення має право скасувати негарантоване бронювання у випадку, якщо оплата за нього не надійшла до 14:00 год. За два дня, що передує дню заїзду або в будь-який інший час при відсутності вільних номерів.

Під час бронювання, розміщення гість обирає категорію номера відповідно до наведених на сайті www.tktur.com.ua. Право вибору конкретного номеру (в тому числі поверху, на якому він розташований), що належить до даної категорії, залишається за службою прийому і розміщення.

  1. Порядок оформлення проживання в відпочинковому комплексі «ТерконТУР». Порядок дострокового припинення надання послуг з розміщення за ініціативою гостя.

Розміщення гостя здійснюється на попередній платній основі, тобто при внесенні 100% оплати послуг з тимчасового розміщення на узгоджений зі службою прийому і розміщення період відповідно до цін заявлених на сайті www.tktur.com.ua або вказаних на інформаційному стенді служби прийому і розміщення, з одночасним пред’явленням гостем даній службі документів, що посвідчують його особу (паспорт громадянина України (копія), свідоцтво про народження (копія), паспорт громадянина іноземної держави чи особи без громадянства, міграційна карта), а також заповненням та залишенням в службі прийому і розміщення анкети гостя за визначеною формою.

При відсутності вищезгаданих документів, гість визнає за працівником служби прийому і розміщення право відмовити гостю в наданні послуги з тимчасового розміщення в відпочинковому комплексі «ТерконТУР».

У разі односторонньої ініціативи гостя про дострокове (раніше оплаченого кінцевого дня періоду розміщення) припинення надання послуг з розміщення у зв’язку з будь-якими обставинами, що не були відомі гостю на час внесення 100% оплати за тимчасове розміщення в відпочинковому комплексі «ТерконТУР»(будь-то хвороба гостя, будь-які сімейні обставини тощо) сторони погоджуються про наступний порядок розрахунків:

  • якщо повідомлення гостя про дострокове розірвання договору надійшло за 1-2 дня до дати його закінчення – сплачені кошти надавачом послуг з розміщення не повертаються і вважаються штрафом в рахунок неналежного виконання гостем умов даного договору;
  • якщо повідомлення гостя про дострокове розірвання договору надійшло за 3 та більше днів до його закінчення – гостю повертаються кошти за всі невикористані дні розміщення, крім дня наступного за днем передбачуваного дострокового від’їзду.

ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

Жодна із сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за затримку або невиконання зобов’язань за цим Договором, обумовлених обставинами, що виникли поза волею і бажанням сторін і яких не можна було уникнути, включаючи оголошену або фактичну війну, громадські хвилювання, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі й інші стихійні лиха.

Сторона, що не виконує свого зобов’язання, повинна дати сповіщення іншій стороні про перешкоду і її вплив на виконання зобов’язань за договором.

Якщо обставини непереборної сили діють протягом трьох послідовних місяців і не виявляють ознак припинення, цей договір може бути розірваний однією із сторін шляхом направлення письмового повідомлення іншій стороні засобами поштового зв’язку.

Не приймаються претензії щодо неповного надання послуг з розміщення, як то розміщення в номері без гарячого та/або холодного водопостачання, електропостачання, які стали наслідком обставин непереборної сили або виникли з вини установ, підприємств та організацій, які надають відповідні послуги на території відпочинковому комплексі «ТерконТУР». Кошти за проживання в період неповноцінного гарячого та/або холодного водопостачання, електропостачання в таких випадках не повертаються.

РОЗМІЩЕННЯ ДІТЕЙ

За проживання в відпочинковому комплексі «ТерконТУР» дітей до 3 років включно плата за послуги з тимчасового розміщення не стягується (на запит та за наявності надається дитяче ліжко).

В відпочинковому комплексі «ТерконТУР» заборонено спільне проживання в одному номері осіб, які не досягли 18-річного віку з особами, які досягли 18-річного віку, за винятком випадків, коли такі особи перебувають в родинному зв’язку, підтвердження якого гість має надати на першу вимогу служби з прийому і розміщення, або наявності нотаріально завіреної, письмової згоди матері, батька, опікуна чи органу опіки та піклування.

Умови прийому і розміщення груп дітей у супроводі дорослих регулюються в кожному окремому випадку індивідуально, шляхом підписання окремої угоди.

  1. V. Оплата послуг з розміщення (проживання)

Оплата послуг в відпочинковому комплексі «ТерконТУР» здійснюється за банківськими картами МПС Visa, Mastercard, за безготівковим розрахунком банківським переводом або готівковий розрахунок, згідно з цінами, що діють на дату бронювання або першого дня надання послуг з тимчасового розміщення.

Плата за розміщення в відпочинковому комплексі «ТерконТУР» стягується у відповідності з єдиною розрахунковою годиною – з 14:00 годин поточної доби за місцевим часом.

Зі збігом оплаченого періоду проживання гість зобов’язаний залишити номер та звільнити його від особистих речей і багажу не пізніше 12:00 годин останнього оплаченого дня проживання або оплатити продовження періоду проживання в номері за відсутності бронювання вказаного номеру третіми особами.

  1. VI. Додаткові послуги відпочинковому комплексі «ТерконТУР»

Крім послуг з розміщення, які надаються за цінами і на умовах зазначених в розділах ІІІ-V даної публічної оферти, відпочинковому комплексі «ТерконТУР» надає наступні послуги на безоплатній основі, зауваження щодо якості яких не приймаються:

– прибирання номерів;

– зберігання гірськолижного обладнання;

– виклик екстрених служб;

– користування праскою та прасувальною дошкою;

– бездротовий доступ до мережі Інтернет;

– доступ до перегляду телевізійних каналів;

– користування аптечкою;

– користування альтанками та мангалами;

– користування гойдалками;

– надання предметів посуду та столових приборів;

VII. Права і обов’язки користувачів послуг з розміщення в відпочинковому комплексі «ТерконТУР».

Користувачі послуг з розміщення вправі:

– користуватись послугами з розміщення та додатковими послугами, зазначеними в розділі VI. даної публічної оферти;

– отримувати повну і достовірну інформацію про години доступу на територію відпочинкового комплексу «ТерконТУР», вартість послуг, що надаються на території відпочинковому комплексі «ТерконТУР»;

– запрошувати відвідувачів у свій номер в період з 10:00 до 20:00 годин не більше як на дві години поспіль, попередньо поставивши до відома службу прийому і розміщення готелю;

– звертатися до співробітників служби прийому і розміщення з питань якості послуги з тимчасового розміщення, залишати скарги, відгуки і пропозиції в Книзі скарг та пропозицій, яка знаходиться в службі прийому і розміщення.

Користувачі послуг з розміщення зобов’язані:

– беззастережно дотримуватись положень та умов даної публічної оферти;

– поважати права інших гостей відпочинковому комплексі «ТерконТУР»;

– дотримуватись морально-етичних норм, утримуватись від споживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів та вживання нецензурних висловів у громадських зонах відпочинковому комплексі «ТерконТУР»;

– дотримуватись правил користування об’єктами інфраструктури та регламенту доступу до них, який можна дізнатись в службі прийому і розміщення;

– берегти майно у відпочинковому комплексі «ТерконТУР». У випадку втрати чи пошкодження з вини гостя майна, що знаходиться на території відпочинкового комплексу «ТерконТУР», гість зобов’язаний в строк до 2 календарних днів, але не пізніше дати від’їзду з відпочинкового комплексу «ТерконТУР» відшкодувати шкоду, розмір якої визначається службою прийому і розміщення на умовах прозорості та за ринковою вартістю втраченого чи пошкодженого майна;

– дотримуватись правил пожежної безпеки та раціонального (економного) користування електроприладами;

– закривати водозабірні крани, вікна, вимикати світло та електроприлади (в т.ч. кондиціонери) при залишенні номера більш, як на 5 хвилин.

VIIІ. Права і обов’язки надавача послуг з розміщення, служби прийому і розміщення.

Надавач послуг разом із службою прийому і розміщення зобов’язані:

– своєчасно, якісно і в повному обсязі надавати гостю оплачені послуги;

– інформувати гостя про послуги, що надаються на території відпочинкового комплексу «ТерконТУР» та форму і порядок їх оплати;

– забезпечувати повну відповідність послуг, що надаються комплексом санітарно-епідеміологічним нормам і правилам;

– забезпечити конфіденційність інформації про гостя у відпочинковому комплексі «ТерконТУР»;

– своєчасно реагувати на прохання гостей, що стосуються надання послуг з тимчасового розміщення, вживаючи заходів по усуненню поломок і аварій в номерах відпочинкового комплексу «ТерконТУР» в найкоротші строки (у випадку неможливості усунення аварії чи поломки в номері, службою прийому і розміщення надається інший номер категорії не нижче від тієї, яку було узгоджено в день в’їзду)

–  нести відповідальність за комплектність та справність обладнання в номерах, а також за якість підготовки номеру до заселення;

Надавач послуг, служба прийому і розміщення не несуть відповідальності за гроші та будь-які матеріальні цінності, що були залишені в номері.

Надавач послуг разом як і служба прийому і розміщення вправі:

– заходити до номеру відпочинкового комплексу «ТерконТУР» для проведення прибирання, зміни білизни, перевірки систем водопостачання, електроживлення або усунення недоліків в їх функціонуванні, а також у випадку порушення гостем положень даної публічної оферти;

– у випадку збігу узгодженого зі службою прийому і розміщення і 100% оплаченого періоду проживання гостя в відпочинковому комплексі «ТерконТУР» і його (гостя) відсутності за місцем тимчасового проживання більш як 2 годин без сплати, самостійно звільнити номер від особистих речей гостя, склавши при цьому опис майна, що залишив гість;

– при більш як двократному порушенні гостем загальноприйнятих норм поведінки, запрошувати співробітників органів внутрішніх справ для з’ясування обставин та встановлення фактів таких порушень;

– достроково, без повернення сплачених гостем за тимчасове проживання коштів, розривати договір про надання послуг з тимчасового розміщення, з одночасним примусовим виселенням з території відпочинковому комплексі «ТерконТУР» у разі:

– зловживання алкоголем;

– порушення правил громадського порядку;

– систематичних скарг інших гостей відпочинковому комплексі «ТерконТУР» на порушення їхніх         прав та свобод.

ІХ. На території відпочинковому комплексі «ТерконТУР» забороняється.

– залишати в номері сторонніх осіб у свою відсутність;

– передавати третім особам ключ від номера;

– зберігати в номері  габаритні речі та предмети (ящики, коробки розміром більше 100х100х100 см, велосипеди, гірські лижі, санки, сноуборди тощо);

– пересувати меблі та переміщати предмети інтер’єру;

– палити в номерах та інших місцях, не призначених для паління;

– порушувати спокій інших гостей відпочинковому комплексі «ТерконТУР» після 22:00 години, створюючи галас або шум;

– зберігати чи приносити зброю, вибухові і легкозаймисті, їдкі, ядовиті, наркотичні засоби та інші небезпечні предмети. Гості, які мають право на носіння та зберігання зброї, зобов’язані повідомити про це службу прийому і розміщення в день заїзду, пред’явивши відповідні дозвільні документи;

– виносити з кухні посуд і столові прибори, продукти харчування та напої;

– свідомо забруднювати територію відпочинкового комплексу «ТерконТУР» недопалками, сміттям;

– кидати з балконів чи вікон будь-якими предметами;

– користуватись власними електроприладами.

У випадку більш як дворазового порушення, або одноразового грубого порушення гостем правил поведінки та/або обов’язків, зазначених в розділах VII,  ІХ даного договору, служба прийому і розміщення вправі відмовити гостю в подальшому наданні послуги з тимчасового розміщення, а відтак і перебування на території відпочинковому комплексі «ТерконТУР», з обов’язковим складанням відповідного акта та, за необхідності, із залученням співробітників правоохоронних органів.

Гості визнають за надавачом послуг і службою прийому і розміщення право не надавати послуги з тимчасового розміщення особам, які, на думку служби прийому і розміщення, знаходяться в стані сильного алкогольного та/або наркотичного сп’яніння чи перебувають під дією психотропних речовин.

Х. Політика стосовно домашніх тварин.

Надавач послуг і служба прийому і розміщення не визнають домашніх тварин частиною родини, а їх перебування на території відпочинковому комплексі «ТерконТУР» є неприпустимим.

В окремих випадках, погодження права на розміщення у відпочинковому комплексі «ТерконТУР» з домашніми тваринами можливе, за умови двократної оплати вартості проживання за таку тварину. Дана плата буде використана для спеціального режиму прибирання номеру після від’їзду гостя, який проживав з домашньою твариною.

ХІ. Пільги на розміщення в відпочинковому комплексі «ТерконТУР».

За наявності вільних номерів, надається обумовлена знижка на проживання в відпочинковому комплексі «ТерконТУР»:

– інвалідам першої групи;

– учасникам бойових дій.

Знижка за дисконтною карткою надається відповідно до номіналу даної картки та умов участі у програмі знижок і привілей.

ХІІ. Правила поведінки дітей на дитячому майданчику та прилеглих територіях.

– перед відвідуванням дитячого майданчику дітей слід одягати відповідним чином: не слід вдягати речі, які обмежують рух дитини або можуть спричинити його падіння  чи чіпляння за ігрові елементи майданчика;

– кожна частина дитячого майданчика має використовуватись у відповідності із її призначенням;

– категорично забороняється залазити зверху елементів дитячого майданчика, які не призначені для цього (гойдалка, будиночок тощо);

– на дитячому майданчику забороняється користуватись скакалками та різного роду дротами;

– використання гойдалки можливе виключно в положенні сидячи, при гойданні неможна стояти у весь зріст або сидіти на колінках;

– забороняється розгойдувати пусту гойдалку;

– забороняється залишати гойдалку до її повної зупинки;

– забороняється користуватись дитячим майданчиком після дощу та під пекучим сонцем;

Відповідальність за дотримання зазначених правил несуть батьки дітей або їх опікуни.